Krypt April promo

2021年4月9日 - 5月14日

使用优惠码: SV7APMA15 购买任何圣何塞(SV7)服务器均可得到以下折扣。

折扣:季付起可享受15%的折扣。

Intel Dual E5-2620 v3 2.40GHz (32GB RAM/1TB SSD) 现在订购
Intel Xeon Dual E5-2620 2.0GHz (32GB RAM/2TB SATA) 现在订购
Intel Xeon Dual E5-2650 2.0GHz (32GB RAM/2TB SATA) 现在订购
Intel Xeon Dual E5-2660 2.2GHz (32GB RAM/2TB SATA) 现在订购
Intel Xeon Dual E5-2690 2.9GHz (32GB RAM/2TB SATA) 现在订购

请注意:
*续费价格不变。
*可与多月付款折扣交
*不与经销商折扣交叠。
*随订单升级加购可享有相同折扣(Windows除外)。
*后期升级加购按您经销商折扣。
*优惠码仅可用于新购订单。
*如更改计费周期为月付,则不再享有折扣。